Manual Penggredan Buah Kelapa Sawit MPOB



 

Manual ini dikeluarkan sebagai garis panduan penggredan buah kelapa sawit kepada pengilang dan peniaga buah kelapa sawit yang menerima atau membeli buah kelapa sawit selaras dengan syarat-syarat lesen di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005. Manual ini dikeluarkan dalam dwi bahasa iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Jika terdapat percanggahan, versi bahasa Malaysia hendaklah diguna pakai.

 

Sila hubungi : pshoppe@mpob.gov.my

Tel : +603 8925 4464

Fax : +603 8922 1872