Perusahaan Sawit di Malaysia Satu Panduan - Jilid I & II    

Buku ini mengandungi sebanyak 54 bab. Kandungan buku ini bermula daripada pengeluaran biji benih, tapak semian, pembukaan ladang, pemprosesan, penapisan, pelumatan sehinggalah pengeluaran produk akhir yang bermanfaat dan bernilai tambah. Tidak terkecuali buku ini juga menyentuh isu-isu penting dan terkini mengenai industri sawit seperti kemampanan, pembangunan ekonomi dan pekebun kecil.